Ofertë online

Të dhënat tuaja

Emri*

Mbiemri*

Kompania*

Adresa

Qyteti:

Numri/kodi postal

Vendi

Email*

Telefoni

Vërejtje


Kërkesa tuaja

Detyrë(a):

Gjuha(ë) nga e(të) cila(cilat) përkthehet:

Gjuha(ë) në të cilën(cilat) përkthehet:

Bashkangjitni dokumentin tuaj

 


Nëse keni nevojë për përkthim urgjent

Paraqituni drejtëpërdrejtë në zyrat tona gjatë orarit të punës:

Zyra në Londër: +44 (0) 20 3151 6848

Zyra në Bukuresht: +40 (0) 37 378 1837

Zyra në Shkup: +389 (0) 2 311 7033

E dimë që ndonjëherë puna e kryer shpejtë është një bonus shtesë. Për ofertë të shpejtë për përkthim me vlerësim në kohë dhe të drejtpërdrejtë të kërkesave tuaja, ju lutemi na paraqituni në telefon ose na dërgoni e-mail deri te zyra jonë qendrore në office@gsitranslations.com*Të gjitha fushat të shënuara me yll duhet të plotësohen.

Zyra jonë e degës do të ju paraqitet brenda 4 orëve të punës, me ofertë të përshtatur ndaj kërkesave tuaja konkrete.

Si përpilojmë oferta për përkthim

Varësisht prej kërkesave tuaja, mund të ju japim ofertë për përkthim për fjalë ose për faqe, dhe zakonisht i marrim parasysh kërkesat e juaja të përgjithshme dhe ofertën e bazojmë në specifikimin tuaj të saktë. Ndryshe prej sistemeve të automatizuara të përkthimit, për gjithë punën që e dorëzojmë, përfshirë edhe ofertat, ekipi i GSI kujdeset personalisht, me qëllim që të sigurojmë shërbimet për të cilat ju keni nevojë.