Zyra jonë për përkthim në Bangkok siguron shërbime cilësore, profesionale të përkthimit në të gjitha fushat afariste.

GSI Translations
Level 29, The Offices at Centralworld, 999/9 Rama I Road, Pathumwan
Bangkok,
10330
Thailand

Тel: +66 2 207 8624
Faks: +66 2 207 2626

Zyra është e larguar 45 minuta me taksi ose automjet nga aeroporti Suvarnnabhumi, ose 5 minuta ecje në mbikalim këmbësorësh nga stacioni Siam ose nga stacioni Chidlom.

Level 29, The Offices at Centralworld
999/9 Rama I Road, Pathum Wan
Bangkok 10330 Thailand
Тel: +66 2 207 8624
Faks: +66 2 207 2626