GSI logoGSI Translations –Shkup

Zyra jonë maqedonase është qendër për përkthime nga/në gjuhët të cilat fliten në Ballkan. Gjendet në qendër të qytetit. Përkthyesit tanë të shkëlqyeshëm i njohin të gjitha gjuhët kryesore rajonale, mes të cilave edhe gjuhën maqedonase!

Ne ofrojmë përkthim afarist, transkriptim dhe lokalizim në mbi 100 gjuhë.

Ул. Македонија бр. 33/2-4

 

Скопје – Центар

1000 Скопје

Република Македонија

Tel: +389 (0) 2 311 7033

Skopje Office

Click to open a larger map