GSI Translations – Zyra në Londër

Lëndë e punës së zyrës sonë në Londër është përpunimi i numrit të madh të kërkesave për përkthim , përpunim të kontratave, kontroll të cilësisë dhe realizim t projekteve.

Na kontaktoni për vlerësim të drejtëpërdrejtë të kërkesave tuaja për përkthim, ose për organizim të konsultimit personal për projektet e juaja më të mëdha të përkthimit.

GSI Translations
Longcroft House, 2-8 Victoria Avenue
London,
EC2M 4NS
United Kingdom

Теl: +44 (0)20 3151 6848
Faks: +44 (0)20 3002 4661

E vendosur në qendër të qytetit, zyra jonë në Londër është në afërsi të stacionit London Liverpool Street.
Ju presim!

London Office

Click to open a larger map