Krahas profesionalizmit kryesor për përkthim në/nga gjuha rumune, zyra jonë në Bukuresht parimisht përqëndrohet në marrëveshjet tona evropiane, me theks në përkthimin ligjor dhe financiar.

Adresa:
Etaj 11, Modul 77
Str. Buzesti, nr.50-52
District 1,
011015
Bucharest
Romania

Теl: +40(0) 37 378 1837
Faks: +40(0) 21 302 11 30

Bucharest Office

Click to open a larger map