GSI Translations ofron përkthim të plotë të softuerit (i njohur edhe si “globalizim i softuerit”) për kompani të cilat dëshirojnë të zhvillojnë dhe njëkohësisht të dorëzojnë versione shumëgjuhësore të aplikacioneve të tyre. Pavarësisht a bëhet fjalë për lokalizim të ERP aplikacionit të ndërlikuar të gjuhës më të thjeshtë kineze ose për lokalizim dhe testim të internet sondazheve, GSI bashkëpunon ngushtë me ekipet e juaja të zhvillimit për t’u siguruar që versionet shumëgjuhësore të softuerit tuaj funksionojnë poashtu si edhe versioni anglez.

Ekipet e globalizimit të softuerit të GSI Translations përbëhen nga profesionistë të kualifikuar të dizajnit dhe zhvillim të softuerit global. Ne disponojmë me një ekip të vërtetë i cili do të punojë në softuerin tuaj në bazë të çifteve të juaja gjuhësore, lëndën dhe kërkesave për ndërkombëtarizim dhe lokalizim.