Ne sigurojmë zgjidhje për përkthim afarist me porosi, të përshtatura për çdo klient, pavarësisht a bëhet fjalë për korporatë multinacionale ose ndërrmarje private me klientelë ndërkombëtare, përfshirë gjithçka, nga përkthimi i dokumenteve dhe audio transkriptim deri te lokalizimi në bazë të dialekteve rajonale. Pavarësisht nga lënda ose madhësia e projektit, ne sigurojmë përkthim profesional afarist sipas standardeve jashtëzakonisht të larta të saktësisë dhe kontrollit të cilësisë.

Përkthyesit tanë me kualifikime të larta janë profesionistë nga të gjithë sektorët e industrisë dhe ekonomisë, përfshirë:

  • E drejta
  • Financar
  • Mjekësia dhe shkencat e jetës

dhe

  • Lojëra të internetit

Të gjitha pyetjet e juaja janë të mirëseardhura. Na kërkoni për ofertë falas ose konsultim në lidhje me kërkesat e juaja për përkthim afarist.

Përse të zgjedhni GSI?

  • Bazë gjithëpërfshirëse të të dhënave me më mbi 5000 përkthyes dhe lektorë të kualifikuar dhe me përvojë;
  • Të gjithë përkthyesit dhe lektorët tanë kanë së paku 5 vjet përvojë profesionale në fushat përkatëse dhe janë të kualifikuar në fushën e tyre peofesionale;
  • Gjuhtarët tanë përkthejnë vetëm në gjuhën e tyre amtare;
  • Shërbime profesionale të përkthimit dhe lokalizim në mbi 100 gjuhë;
  • Menaxher të dedikuar të projektit i caktuar për çdo projekt.
  • Proces i saktë i kontrollit të cilësisë.

Falë modelit tanë të biznesit ne shpejt fitojmë reputacion si kompani e cila siguron zgjidhje cilësore shumëgjuhëse për partnerët tanë në fushën e së drejtës, financave, mjekësisë, farmacisë dhe lojërave të internetit.

Përkthim afarist

GSI angazhon përkthyes me kualifikime të larta, profesionistë në fushën e tyre, të cilët sigurojnë përkthim afarist të cilësisë më të lartë.

Çdo industri ka karakteristikat dhe vetitë e veta të cilat nuk mund të atribuohen me përkthim fjalë për fjalë. Me angazhimin e përkthyesve të cilët përkthejnë në gjuhën e tyre amtare dhe janë profesionistë në fushën e tyre, mund të jeni të sigurt që terminologjia e juaj profesionale do të jetë e përkthyer me saktësi, me transferim të saktë të të dhënave dhe qëllimeve, të përshtatura për çdo fushë të synuar.

Disa industri janë dukshëm më komplekse se të tjerat. Nga ajo arsye, përkthyesit tanë në fushën e së drejtës dhe mjekësisë/farmacisë duhet të kenë së paku pesë deri në dhjetë vjet përvojë profesionale në fushat përkatëse, si dhe njohuri të shkëlqyer të gjuhës së tyre amtare, për të mundur të përkthejnë literaturën tuaj, dokumentacionin dhe komunikimin me saktësi precize. 

 

 

Punë ndërsektoriale

E dimë që secili projekt përkthimi është unik. Menaxherët tanë të projekteve kujdesen që projektet ndërsektoriale të kombinojnë profesionalizmin e secilit prej profesionistëve, për t’u fituar përkthim gjithëpërfshirës dhe i saktë pavarësisht kompleksitetit të kërkesave tuaja.

Multimedia

Në këtë kohë të globalizimit e dimë që vetëm fjalë në faqe nuk është e mjaftueshme. Krahas profesionalizmit tanë fillestar për përkthimin e raporteve afariste, dokumentacionit dhe literaturës, shërbimet tona të plota afariste përfshijnë edhe audio dhe video transkriptim, lokalizim të faqes së internetit, DTP, lektorim dhe teknologji mobile.

Kontroll të cilësisë së përkthimit

Me procesin tonë të kontrollit të cilësisë konfirmohet saktësia e çdo përkthimi, me menaxher të dedikuar të projektit dhe proces gjithëpërfshirës të kontrollit të cilësisë.

Çdo projekt, qoftë përkthim, transkriptim ose lokalizim, kalon nëpër një proces përsëritës të përkthimit dhe lektorimit me qëllim që të dorëzohet përkthim i saktë në çdo kohë. Më tepër informata mund të gjeni këtu. \

Jeni të interesuar?

Na kontaktoni online ose dretëpërdrejtë përmes zyrave tona në Londër, Bukuresht, Shkup dhe Bangkok.