GSI është kompani britanike me zyra në Londër, Bukuresht, Shkup dhe Bangkok. Ekipi ynë profesionist i përkthyesve ofron shërbime që janë specifike për fushën përkatëse, të cilat përfshijnë transkriptim, lokalizim dhe përkthim në dhe nga më shumë se 100 gjuhë.

Çdo vit punojmë me mijëra dokumente në mbi 100 gjuhë të ndryshme. Çdo klient merr shërbime efikase të përkthimit, të menaxhuar gjatë tërë procesit me qëllim që të plotësohen standardet më të larta në fushën përkatëse dhe pritshmëritë më të mëdha të klientëve sa i përket cilësisë dhe shpejtësisë së dorëzimit të shërbimit.

Ekipi ynë përfshin linguistë me kualifikim të lartë, profesionistë në fushën ligjore, financiare, mjekësore, farmaceutike dhe lojërave të internetit. Çdo përkthyes profesionist të cilin e angazhojmë është i kualifikuar dhe me përvojë shumëvjeçare në fushën e tij/saj. Ata gjithashtu sigurojnë përkthime të sakta dhe të hollësishme që janë të bazuara në njohuritë e tërësishme profesionale dhe të kombinuara me njohuritë e shkëlqyera të gjuhës amtare.

Na kontaktoni për të marrë ofertë!

Merrni ofertë

Përkthime nga dhe në çdo gjuhë 

Na kontaktoni për më shumë informacione ose për të marrë ofertë!

Shërbimet tona të përkthimeve ofrohen në më shumë se 100 gjuhë, duke përfshirë gjuhën angleze, spanjolle, kineze, arabike, rumune dhe shumë gjuhë të tjera, me profesionistë të kualifikuar në fusha të caktuara në secilën prej gjuhëve të cilat i ofrojmë.


Anglisht


Spanjollisht


Gjermanisht


Maqedonisht


Kinezisht


nga


Kroatisht


Spanjollisht


Italisht


Anglisht


JaponishtFlags of the languages we can translate to, with over 100 languages to choose from.


 


Çdo përkthyes që e angazhojmë është:

  • Linguist profesionist dhe i përpiktë me njohuri të shkëlqyera të gjuhës amtare
  • Profesionist i kualifikuar dhe me përvojë në fushën përkatëse
  • Përkthyes profesionist me përvojë të dëshmuar në përkthim me shkrim dhe me gojë.

Shërbime gjithëpërfshirëse profesionale gjuhësore

Ne ofrojmë shërbime të plota shumëgjuhëse duke përfshirë lektorim, DTP, audio transkriptim, përkthim të dokumenteve dhe faqeve të internetit.

Ne bashkëpunojmë me secilin prej klientëve tanë. E dimë që qasja e saktë dhe e hollësishme ndaj punës është shumë e rëndësishme, ashtu siç është kuptimi i tërësishëm i fushës së punës të secilit prej klientëve tanë. Prandaj, ne vazhdimisht e ndjekim procesin tonë të kontrollit të cilësisë për të gjitha shërbimet përkthyese që i ofrojmë.