GSI është kompani britanike me zyra në Londër, Bukuresht, Shkup dhe Bangkok. Ekipi ynë profesionist i përkthyesve ofron shërbime që janë specifike për fushën përkatëse, të cilat përfshijnë transkriptim, lokalizim dhe përkthim në/nga më shumë se 100 gjuhë.

Çdo vit punojmë me mijëra dokumente në mbi 100 gjuhë të ndryshme. Çdo klient fiton shërbim efikas të përkthimit, i menaxhuar gjatë tërë procesit, me qëllim që të plotësohen standardet më të larta në fushën përkatëse dhe pritshmëritë më të mëdha të klientët sa i përket cilësisë dhe shpejtësisë së dorëzimit të shërbimit.

Ekipi ynë përfshin linguistë me kualifikim të lartë, profesionistë në fushën e së drejtës, financave, mjekësisë, farmacisë dhe lojërave të internetit. Çdo përkthyes profesionist të cilin e angazhojmë është me kualifikime të larta dhe me përvojë në fushën e tij/saj, i/e aftë të sigurojë përkthime të sakta dhe të nuancuara të bazuara në njohurinë e tërësishme profesionale në kombinim me njohje të shkëlqyer të gjuhës amtare.

Kërkoni menjëherë ofertë për përkthim dhe pa kurrfarë detyrime!

Përfitoni ofertë

Përkthime nga dhe në çdo gjuhë 

Për të kuptuar se vallë mund të ju ndihmojmë, duhet vetëm të telefoni ose të kërkoni ofertë!

Përkthyesit tanë profesionalë përkthejnë në mbi 100 gjuhë, ndërsa numri i gjuhëve ende rritet, përfshirë gjuhën angleze, spanjolle, kineze, arabike, rumune dhe shumë gjuhë të tjera, me profesionistë të kualifikuar në fusha të caktuara në secilën prej gjuhëve të cilat i ofrojmë.


Anglisht


Spanjollisht


Gjermanisht


Maqedonisht


Kinezisht


nga


Kroatisht


Spanjollisht


Italisht


Anglisht


JaponishtFlags of the languages we can translate to, with over 100 languages to choose from.


 


Çdo përkthyes që angazhojmë është:

  • Linguist profesionist dhe i përpiktë me njohuri të shkëlqyer të gjuhës amtare
  • Profesionist i kualifikuar dhe me përvojë në fushën përkatëse
  • Përkthyes profesionist me përvojë të dëshmuar në përkthim me shkrim dhe me gojë.

Shërbim gjithëpërfshirës profesional gjuhësor 

Ne ofrojmë shërbim të plotë shumëgjuhëse i cili përbëhet nga lektorimi, DTP, audio transkriptim, përkthim të dokumenteve dhe faqeve të internetit.

Kemi bashkëpunim të ngushtë me secilin prej klientëve tanë. E dimë se qasja e saktë dhe në hollësi ndaj punës është me rëndësi thelbësore, si dhe kuptimi i tërësishëm i fushës së punës të secilit prej klientëve tanë. Prandaj, ne vazhdimisht e ndjekim procesin tonë të kontrollit të cilësisë për të gjitha shërbimet përkthyese që i ofrojmë.