Нашата македонска канцеларија е центар за преводи од/на јазиците кои се зборуваат на Балканот. Се наоѓа во центарот на градот. Нашите преведувачи одлично ги познаваат сите главни регионални јазици, меѓу кои и  македонскиот!

Нудиме деловен превод, транскрипција и локализација на повеќе од 100 јазици.

Ул. Македонија бр. 33/2-4

Скопје – Центар

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 (0) 2 311 7033