Нудиме професионални преведувачки услуги за меѓународни корпорации и мултинационални компании, мали претпријатија и поединци. Нашите решенија се прилагодени на вашите барања. Обезбедуваме најдобар превод независно од обемот и комплексноста на вашите потреби.
GSI Translations е членка на Меѓународниот совет за трговија

International Trade Council Member

“И на домашно и на меѓународно ниво, Меѓународниот совет за трговија може да ви помогне да стекнете кредибилитет и да ги развиете вештините кои ви се потребни за да ги надминете трговските бариери и да се натпреварувате во променливото опкружување.”