GSI оддел за десктоп издаваштво (ДТП)

Нашиот оддел за ДТП е формиран да обезбеди специјализирани услуги поврзани со повеќејазично десктоп издаваштво, дигитална типографија и дизајн за бизнис маркетинг, инженерски апликации и технички публикации. Нашиот тим има повеќе од 10-годишно практично искуство во обезбедување на ДТП решенија.

Сите членови на тимот се висококвалификувани за работа со ДТП алатки. Нашиот тим е повеќенационален и ги покрива европските (латинско и кирилско писмо), арапските и азиските јазици. Овој опсег на јазични услуги ни дава ретка предност, за разлика од многу други агенции кои нудат ДТП услуги, да ја разбереме сложеноста на јазиците кои се одликуваат со начин на пишување од десно кон лево. Тоа ни овозможува непречено да создаваме двонасочни документи од десно кон лево кои се исти како вашите оригинални извори од лево кон десно.

Нашите ДТП услуги се од највисок квалитет. Ние нудиме ДТП услуги во Mac или PC формат и конвертираме документи на различни платформи.

ДТП одделот на GSI Translations обезбедува квалитетна услуга за клиентите.

Софтвер со кој работиме:

GSI соработува со вашиот корпоративен тим и се грижи целокупното форматирање да биде правилно, независно од јазичните опции. Одделот за ДТП покрива широк спектар на апликации за десктоп издаваштво и сродни графички програми, како и CAD софтвер, вклучувајќи:

 • Adobe InDesign
 • QuarkXPress
 • Microsoft Publisher
 • CorelDRAW
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe FrameMaker
 • Adobe PageMaker
 • Quicksilver
 • Corel Ventura
 • AutoCAD

ДТП и преведувачки услуги

Сметаме дека нашите ДТП услуги се дополнителен дел од нашите услуги за деловен превод, што ни овозможува да понудиме сеопфатно решение за сите клиенти, во сите области и на сите јазици.