Аудио и видео транскрипцијата е процес на конвертирање на снимен говор во пишани документи. Се користи кога говорниот јазик треба да се смени во печатена или електронска форма. Со создавање на запис што може да се пребарува, транскрипцијата овозможува моментален пристап до вербалните информации во вашите говорни снимки. Брзиот раст на аудио и видео продукцијата како методи на комуникација доведоа до зголемување на побарувачката на висококвалитетна транскрипција.

GSI Translations нуди професионални, повеќејазични преведени транскрипции од голем број на изворни материјали во различни формати.

Карактеристики на услугата за транскрипцијата на GSI:

  • Обезбедување транскрипции од дигитални и аналогни извори;
  • Транскрипција од било кој аудио формат кој клиентите можат да ни го достават на начин кој најмногу им одговара;
  • Обезбедување записи на оригиналниот извор во формат кој клиентот го претпочита, во електронска или во печатена форма;
  • Изготвување на прецизни записи кои ги исполнуваат дури и најстрогите рокови;

Обезбедување записи од оригиналниот изворен јазик на онолку јазици колку што е потребно, во согласност со нашите високи стандарди и со користење на нашите техники за технички и локализирани и преводи.