За нашиот тим за медицински преводи

Клиентите од медицинската и фармацевтската индустрија се потпираат на стручноста на GSI Translations во менаџирање на нивните медицински и фармацевтски преводи, дури и кога се работи за нивните најкомплексни и најдетални преводи.

Сите наши медицински и фармацевтски преведувачи мора да имаат најмалку 10-годишно работно искуство во овој сектор и да ги покриваат сите гранки на медицината, вклучувајќи биохемија, биотехнологија, хемија, фармакологија и токсикологија. Како резултат на тоа, нашите тимови составени од постојани и хонорарни преведувачи гарантираат темелно познавање на медицинските термини и вокабулар, што е клучно за да се обезбедат точни и прецизни преводи. Овие вештини и стручност овозможуваат испорака на точен превод од самиот почеток, кој минува низ ригорозни проверки на квалитетот, вклучувајќи и повратни преводи, по барање на нашите клиенти.

Ние можеме да обезбедиме превод, локализација и проектен менаџмент на сите ваши медицински и фармацевтски изворни материјали, вклучувајќи:

  • Упатства за користење на лекови;
  • Упатства за работа на медицинска опрема;
  • Информативни памфлети за пациенти;
  • Маркетиншки материјал за нови проекти;
  • Клинички истражувања и студии;
  • Медицински статии/извештаи/списанија;
  • Интернет страници од областа на медицината.

Доверливост

Сите лингвисти, постојани или хонорарни, мора да потпишат договор за доверливост за да бидеме сигурни дека сите наши преведувачи ја почитуваат нашата строга политика на доверливост. Клиентите повторно се враќаат кај GSI не само поради точноста на преводот, туку и поради професионализмот и интегритетот на целокупниот процес на управување со квалитетот на документите.

Иследници од Обединетото Кралство

GSI Translations има составено стручен тим на иследници (Оддел за форензика) каде нашите правни и медицински лингвисти остваруваат блиска соработка со цел да обезбедат точен превод на странска документација која се однесува на смртни случаи на британски државјани во странски земји.

Медицински и фармацевтски преведувачки тим

Нашиот постојан и хонорарен тим се состои од искусни и квалификувани медицински преведувачи со најмалку 10-годишно искуство во овие области, а многумина од нив имаат директно работно искуство како доктори, лабораториски персонал, хирурзи, медицински администратори и болнички персонал.

За да дознаете повеќе за нашите медицински преведувачки услуги, или да побарате понуда, ве молиме контактирајте нѐ.