Блискиот Исток често е присутен на светската сцена, во бизнисот или политиката, што го прави преведувањето од/на арапски јазик многу барана јазична вештина.

Нашите висококвалификувани преведувачи се родени говорници на арапски јазик кои ги комбинираат своите јазични вештини со професионалното искуство во областа на правото, финансиите и сметководството, медицината и науките за живиот свет. Сметаме дека оваа предност ни овозможува да ги испорачаме најдобрите и најточни професионални преводи од/на арапски јазик во секоја област.

Правен превод од/на арапски јазик

Нашиот правен тим ја разбира комплексноста на арапскиот јазик и на правната терминологија, што ни овозможува да обезбедиме прецизни преводи на правни документи и сроден материјал. Сите правни преведувачи што работат за нас имаат најмалку 10-годишно работно искуство во таа област.

Арапски финансии и сметководство

Нашите финансиски преведувачи се висококвалификувани и искусни во преведување на секаков вид на финансиски документи, вклучувајќи осигурување, банкарство, берзи и корпоративно сметководство.

Превод на медицински документи од/на арапски јазик

Нашиот тим за медицина и науки за живиот свет вклучува говорници на арапски јазик со најмалку 10-годишно работно искуство во оваа област. Во комбинација со одличното познавање на мајчиниот јазик, тоа ни овозможува да обезбедиме прецизни преводи на медицински документи од/на арапски јазик.

Аудио и видео транскрипција од/на арапски јазик

Покрај модерниот стандарден арапски јазик, нашите арапски преведувачи го владеат и колоквијалниот арапски јазик и повеќето регионални дијалекти.  Можеме да транскрибираме и преведуваме говорен арапски јазик од аудио или видео записи од целото арапско говорно подрачје.

Нашиот стручен тим за превод од/на арапски јазик ви стои на располагање, независно од вашите барања.